top of page

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van (digitale) producten die te koop worden aangeboden op www.foodtrackerz. Het plaatsen van een bestelling op www.foodtrackerz.nl houdt in dat je deze voorwaarden in totaliteit aanvaardt. 

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen


 

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW. 

1.2 De betaling van de aangeboden (digitale) producten op www.foodtrackerz.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt -na de succesvolle betaling- automatisch via e-mail geleverd of verstuurd. In het geval waarin sprake is van een pre-order vindt de betaling direct plaats bij het plaatsen van de pre-order en zal de levering op een later tijdstip (vooraf bekend gemaakt) plaatsvinden. 

1.3 Met het plaatsen van een bestelling en het doen van de betaling van een (digitaal) product gaat de koper een koopovereenkomst aan met www.foodtrackerz.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst accepteer je tijdens het bestelproces. 

1.4 De koopovereenkomst geeft de koper het niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de geleverde (digitale) producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde van Foodtrackerz. 

 

2 Intellectuele eigendomsrechten 

 

2.1 Identiteit ondernemer 

De domeinnaam www.foodtrackerz.nl is eigendom van Foodtrackerz, ingeschreven in de Kamer van Koophandel, onder KvK 69085366. 

2.2 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Foodtrackerz. Je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht. 

2.2 Foodtrackerz garandeert dat de aan jou geleverde (digitale) producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. 

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

 

3.1 Foodtrackerz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende (digitale) producten. 

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres of adresgegevens aan www.foodtrackerz.nl. Daarnaast ben je ook zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van jouw computer en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en (digitale) producten kunnen worden ontvangen. 

3.3 Foodtrackerz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het optreden van eventuele lichamelijke klachten en/of allergieën in welke vorm dan ook, die kunnen ontstaan bij het bereiden en/of consumeren van recepten uit het (digitale) product. 

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads 

 

4.1 Op de digitale producten welke je bestelt op www.foodtrackerz.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren. 

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de recepten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren. 

 

5 Bestelling annuleren of retourneren

 

5.1 Op digitale producten besteld bij www.foodtrackerz.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. 

 

5.2 Het retourneren van fysieke producten is mogelijk tot 14 dagen na aankoopdatum. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Bezorgkosten worden niet vergoed. 

 

5.3 Zowel de kosten als het risico van verzenden zijn bij een retournering voor eigen rekening.

 

5.4 Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen als deze in originele staat wordt teruggestuurd. Als blijkt dat het boek beschadigd is, word de retourzending niet geaccepteerd. 

 

5.5 Zonder track en trace code wordt er geen onderzoek opgestart naar vermiste retouren. Houd er dus rekening mee dat bewijs van verzending met track & trace code een vereiste is om in aanmerking te komen voor de terugbetaling.

 

 

6 Diversen 

 

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Foodtrackerz vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. 

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

bottom of page